Gửi tin nhắn
Liên hệ chúng tôi

Số điện thoại : 001-904-601-6578

Free call

Chứng nhận UL giai đoạn II đã hoàn thành

December 3, 2021

tin tức mới nhất của công ty về Chứng nhận UL giai đoạn II đã hoàn thành

Chứng nhận UL giai đoạn II đã hoàn thành

 

Giai đoạn thứ hai của chứng nhận UL đã được hoàn thành vào ngày 2 tháng 12 năm 2021. Cho đến nay, các mẫu sản phẩm trước đây của công ty chúng tôi đã đạt chứng nhận.Chứng nhận nghiêm ngặt này đã giúp chúng tôi nâng cao chất lượng sản phẩm và cũng nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường của sản phẩm.

Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn